نمایشگاه مجازی - وب

1

وب

ارتباط بین انسان‌ها

کار شبکه‌ها این است که کامپیوترها را به هم مرتبط کنند. اما انسان‌ها از این ارتباط بین کامپیوترها چگونه استفاده می‌کنند؟ سیستم‌های اطلاعاتی مثل وب زمینه‌ای فراهم می‌کنند که بتوانیم محتواهایی مثل متن، تصویر و موسیقی را بین هم به اشتراک بگذاریم. وب سیستمی ست که بر بستر اینترنت کار می‌کند و امروزه دیگر به یک حوزۀ عمومی برای همۀ ساکنان زمین تبدیل شده است؛ و روزبه‌روز در حال جذب دیگر رسانه‌ها به درون خویش است – از ویدئو گرفته تا کتاب‌ها و تماس‌های تلفنی و غیره – و زندگی حرفه‌ای، سبک خرید و شیوه‌های تماس با دیگران را دگرگون کرده است.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21