نمایشگاه مجازی - وب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

رسانۀ رسانه‌ها

وبسایت تلویزیونی Blip.tv

از دهۀ 1970 که شبکه‌هایی مثل ویدئوتکس (Videotex) و تله‌تکست (Teletext) محتواهای کامپیوتری را در بستر تلویزیون منتشر می‌کردند، هنوز معلوم نبود که آیا تلویزیون کامپیوتر را در خودش جذب می‌کند یا برعکس. سایت‌هایی مثل Blip.tv و Hulu.com نشانه‌هایی بودند بر این‌که کامپیوتر بر تلویزیون غلبه خواهد کرد.

رسانۀ رسانه‌ها

وب نشان داده است که در جذب دیگر رسانه‌ها بسیار توانا ست – ابتدا پست را جذب خودش کرد، بعد گفتگوی متنی (چت)، سپس موسیقی، تلفن، ویدئو و دیگر چیزها را. گسترش پیوستۀ ارتباطات پرسرعت باعث شده سیستم‌هایی ایجاد شوند که رقیب جدی روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون و سینما شوند. این روند حتی توانست سرانجام رویای 140 سالۀ تلفن تصویری را واقعیت ببخشد.

مجلۀ چندرسانه‌ای آزمایشی اینترنتی Telecom Observer

نشریاتی مثل این مجله نمونه‌ای اولیه بود از روندی که طی آن شرکت‌های رسانه‌ای قدیمی به تدریج مطالب وب‌سایت را با مطالب چاپی، رادیویی و تلویزیونی ترکیب کردند؛ کاری که دیگر امروزه همه جا مرسوم است.

21